Polska
world logo

e: technical-pl support

sprzedaż +48 61 660 96 40

Informacje prawne

Warunki korzystania ze strony internetowej

Grupa IBP i jej firmy handlowe Conex Universal Ltd, IBP GmbH, IBP Instalfittings Sp. z o.o., IBP Atcosa SL, IBP Banninger srl Socio Unico i Roman Dietsche GmbH zapraszają do korzystania z ich stron internetowych. Wchodząc na te strony, użytkownicy akceptują i zgadają się przestrzegać następujących warunków.

Jurysdykcja

Niniejsza strona internetowa jest zarządzana i obsługiwana przez Grupę IBP ze Zjednoczonego Królestwa. Dlatego jest regulowana i interpretowana zgodnie z prawem angielskim. Użytkownik z innego kraju korzysta ze strony, rozumiejąc, że nie ponosimy odpowiedzialności za zgodność zamieszczonych treści z prawami obowiązującymi w kraju użytkownika ani żadnej innej odpowiedzialności wynikającej z tych praw. Sądy angielskie posiadają wyłączną jurysdykcję i rozstrzygają wszelkie spory zgodnie z prawem obowiązującym w Anglii.

Prawa autorskie

Niniejsza strona internetowa i wszystkie zawarte w niej informacje są własnością grupy IBP i jej jednostek prawnych, o ile nie określono inaczej. Użytkownik może wydrukować lub pobrać jedną kopię takich materiałów na własny użytek. Grupa IBP musi być zawsze uznana za źródło i właściciela materiału. Materiały nie mogą być odtwarzane, kopiowane lub przesyłane, modyfikowane lub rozpowszechniane w jakikolwiek sposób bez uzyskania wcześniejszej pisemnej zgody Grupy IBP.
Treści i materiały zawarte na tej stronie internetowej nie mogą być kopiowane dla celów komercyjnych.
Jeżeli macie Państwo jakiekolwiek specjalne zapytania dotyczące praw autorskich, prosimy skontaktować się z działem Group Marketing Grupy IBP.

Znaki towarowe

Wszystkie znaki towarowe umieszczone na tej stronie internetowej są chronione prawem do znaków towarowych należącym do Grupy IBP i jej firm, o ile nie kreślono tego inaczej. Dotyczy to marek, logo i symboli.

Dokładność i modyfikacje informacji

To jest dynamiczna strona internetowa i staramy się regularnie aktualizować jej treść z najwyższą starannością. Zastrzegamy sobie prawo do wprowadzania zmian na stronie lub usuwania z niej informacji. Wszelkie zmiany tego typu są wiążące dla użytkowników strony i zaleca się, aby użytkownik przy każdym wejściu na stronę zapoznał się z naszymi warunkami.
Dokładamy wszelkich starań, aby umieszczać na stronie internetowej dokładne i bieżące informacje. Nie możemy jednak zagwarantować i nie ponosimy jakiejkolwiek odpowiedzialności za żadne błędy, przeoczenia, niekompletność lub dokładność informacji zamieszczonych na stronie internetowej.

Wirusy i hacking

Zabrania się niewłaściwego korzystania ze strony internetowej poprzez świadome wprowadzanie wirusów, koni trojańskich, robaków komputerowych, bomb logicznych lub innych materiałów o złośliwym lub technologicznie szkodliwym charakterze. Zabrania się podejmowania prób uzyskania nieautoryzowanego dostępu do strony internetowej lub serwera, na którym strona jest przechowywana lub serwerów, komputerów lub baz danych połączonych ze stroną internetową. Zabrania się atakowania strony internetowej poprzez DoS (“odmowe usługi”) lub DDoS (“rozproszona odmowe usługi”).
Jakiekolwiek naruszenie powyższego postanowienia przez użytkownika strony stanowi przestępstwo w świetle ustawy o nadużyciach komputerowych (Computer Missue Act ) z 1990 roku. Każde takie naruszenie będzie przez nas zgłoszone do odpowiednich organów ścigania i będziemy z nimi w pełni współpracować, ujawniając tożsamość atakującego. W przypadku naruszenia niniejszych warunków, prawo do korzystania ze strony internetowej zostanie natychmiast zawieszone.
Nie ponosimy odpowiedzialności za jakiekolwiek straty lub szkody spowodowane przez atak DoS, działanie wirusów lub innych szkodliwych materiałów, które mogą zainfekować sprzęt komputerowy, programy, dane lub inne materiały użytkownika na skutek korzystania przez niego z naszej strony internetowej lub pobierania przez użytkownika materiałów opublikowanych na niej lub na innych stronach połączonych linkami z naszą stroną.

Linki do strony internetowej Grupy IBP

Użytkownicy mogą tworzyć linki do naszej strony głównej, o ile jest t dokonywane w sposób uczciwy i legalny i nie zaszkodzi wizerunkowi naszej firmy, a użytkownik nie będzie z tego tytułu czerpać korzyści. Przedmiotowe linki nie mogą w żaden sposób sugerować istnienia jakiegokolwiek związku, potwierdzenia lub poparcia ze strony naszej firmy, jeżeli takowe nie istnieją. Zabrania się umieszczania na stronach internetowych linków do strony, która nie jest własnością użytkownika umieszczającego linki.
Można umieszczać jedynie linki do strony głównej. Zastrzegamy sobie prawo do wycofania zgody na umieszczanie linków bez uprzedniego powiadomienia.

Linki ze strony internetowej Grupy IBP

Z tej strony internetowej można tworzyć linki do innych stron Grupy IBP i do stron zewnętrznych. Każda strona zewnętrzna jest całkowicie niezależna od naszej strony internetowej i innych stron Grupy IBP. Nie ponosimy odpowiedzialności za i nie zatwierdzamy treści zawartych na stronach zewnętrznych. Inne strony internetowe Grupy IBP posiadają własne warunki korzystania ze strony i wyłączenia odpowiedzialności.

Ograniczenia gwarancji

Wszystkie gwarancje domyślne są wyłączone w najszerszym zakresie dozwolonym przez prawo angielskie. Korzystając z tej strony internetowej, użytkownik zgadza się, że nie będzie polegał na jakichkolwiek informacjach zawartych na tej stronie. W żadnym wypadku nie ponosimy odpowiedzialności za jakiekolwiek bezpośrednie, przypadkowe, szczególne, wtórne lub pośrednie straty lub szkody wynikające z materiałów publikowanych na tej stronie internetowej lub stronach w jakichkolwiek sposób z nią powiązanych, ani usług oferowanych na tej stronie.

Polityka prywatności

Grupa IBP bardzo poważnie podchodzi do kwestii ochrony danych osobowych. Niniejsza polityka prywatności określa zasady, jakie stosujemy w celu ochrony wszystkich użytkowników naszej strony internetowej:
Dostęp do strony internetowej Grupy IBP nie wymaga podania przez użytkownika żadnych informacji personalnych i zapewnia mu całkowitą anonimowość.
Jedyne dane jakie gromadzimy to nazwa dostawcy usług internetowych (adres IP), strona internetowa z jakiej nastąpiło wejście na naszą stronę, data i godzina wizyty na stronie, odwiedzane strony i czas wizyty na każdej stronie. Te informacje są gromadzone wyłącznie dla celów statystycznych i pomagają nam ocenić skuteczność naszej strony internetowej oraz poprawiać ją i ulepszać. Wszystkie takie informacje są gromadzone na poziomie globalnym, a nie indywidualnym. Te informacje nie są powiązane z żadnymi informacjami identyfikującymi osobowo i są całkowicie anonimowe.
Nie gromadzimy żadnych informacji personalnych oprócz tych, które przekazano nam na formularzach on-line lub w kontaktach pocztą elektroniczną. Każda informacja zawarta w emailu jest wykorzystywana wyłącznie w celu, w jakim wysłano email i nigdy nie zostanie udostępniona jakimkolwiek stronom trzecim.
W przypadku dalszych pytań dotyczących Polityki Prywatności, prosimy skontaktować się z Grupą IPB pod numerem telefonu +44(0)121 557 2831

Pliki Cookies

Strona internetowa IBP Group stosuje pliki Cookies (“ciasteczka”) w celu ułatwienia Państwu odwiedzania i korzystania z tej strony. Pliki “Cookies” to niewielkie pliki danych wysyłane przez naszą stronę internetową, które są zapisywane na Państwa komputerze podczas jej odwiedzenia po raz pierwszy i które umożliwiają rozpoznanie tego urządzenia podczas kolejnego logowania na stronę.
Większość wyszukiwarek jest skonfigurowana na automatyczną akceptację plików Cookies. Można jednak skonfigurować swoją wyszukiwarkę w taki sposób, aby przy pierwszym odwiedzeniu strony umożliwiała odrzucenie lub akceptację Cookies.
Jeżeli podczas odwiedzania naszej strony internetowej włączyliście Państwo obsługę plików Cookies, oznacza to, że chcecie w najlepszy sposób korzystać z naszej strony i zgadzacie się na używanie plików cookies.

strzałka do góry