Polska
world logo

e: technical-pl support

sprzedaż +48 61 660 96 40

medical-gas_logo
Medical Gas

• Materiał miedź Cu-DHP ( CW 024A )
• Przeznaczone do łączenia rur zgodnie z normą PN-EN 12735-1 i PN-EN 13348
• Dostępne średnice 6 – 159 mm
• Zawartość węglowodorów mniejsza niż 100 mg/m2
• Łączenie – lutowanie na twardo lutami z zawartością min 2% srebra
• Zastosowanie do gazów medycznych: azot, NO, CO2, hel, tlen, ksenon, powietrze do oddychania oraz systemów próżniowych
• Łączniki na zamówienie pojedyńczo pakowanie

strzałka do góry